چگونه مهارت های رهبری را در محیط کار توسعه دهیم

داشتن مهارت های رهبری قوی برای موفقیت ضروری است. چه یک کارمند جدید باشید و چه یک حرفه ای با تجربه، توسعه و تقویت توانایی های رهبری خود می تواند به شما کمک کند برجسته شوید، به همکاران خود اعتماد کنید و در حرفه خود پیشرفت کنید. در اینجا چند راه وجود دارد که به شما کمک می کند تا مهارت های رهبری را در محل کار پرورش دهید.

به دنبال فرصت هایی برای مسئولیت بیشترباشید

 به دنبال فرصت هایی برای ارتقاء و به عهده گرفتن نقش های رهبری در تیم یا سازمان خود باشید. این می تواند شامل رهبری یک پروژه، به عهده گرفتن مسئولیت یک جلسه یا حتی داوطلب شدن برای راهنمایی یک کارمند جدید باشد. با جستجوی فعالانه مسئولیت بیشتر، می توانید تجربیات ارزشمندی به دست آورید و توانایی خود را برای رهبری نشان دهید.

ارتباط کلیدی است

ارتباط موثر سنگ بنای رهبری قوی است. گوش دادن فعال را تمرین کنید، دستورالعمل های واضح ارائه دهید و بازخورد را به شیوه ای سازنده ارائه دهید. تلاش کنید تا برای همکاران خود قابل دسترس باشید و مایل به گفتگوی آزاد و صادق باشید.

هوش هیجانی را توسعه دهید

هوش هیجانی توانایی تشخیص و مدیریت احساسات خود و همچنین درک و همدلی با احساسات دیگران است. رهبرانی که دارای هوش هیجانی هستند، بهتر می توانند به تعارضات غلبه کنند، روابط برقرار کنند و اعضای تیم خود را برانگیزند. برای توسعه هوش هیجانی خود، خودآگاهی، همدلی و مهارت های بین فردی را تمرین کنید.

رهبری با نمونه

به عنوان یک رهبر، اعمال شما بیشتر از کلماتتان نشان گر ویژگی های شماست. درستکاری، صداقت و احترام را در تمام تعاملات خود با همکاران نشان دهید. اخلاق کاری قوی نشان دهید، ابتکارعمل داشته باشید و خود را مسئول اعمال خود بدانید. با الگوبرداری، می‌توانید دیگران را تشویق کنید که از آن پیروی کنند و فرهنگ کاری مثبت ایجاد کنند.

منبع:

https://www.westrayrecruitment.co.uk