چگونه برای کارمندان تعادل بین زندگی کاری و شخصی را فراهم کنیم؟

How to create a work-life balance

با توجه به افزایش فرسودگی شغلی و استرس در محیط های کاری، شرکت ها باید برای کمک به کارمندانشان در جهت دستیابی به یک تعادل سالم زندگی کاری و شخصی روش های را پیدا کنند. شرکت ها از چه راهکارهایی برای حمایت از رفاه کارمندانشان می توانند استفاده کنند؟

مقدمه:

محیط کاری مدرن، به خصوص با وجود افزایش مدل کار های دور کاری، رقابت های جهانی و نیاز به همیشه در دسترس بودن می تواند بسیار استرس برانگیز باشد،. به عنوان نتیجه، فرسودگی شغلی و استرس به طور فزاینده ای رایج است و علت درگیری های کارمندان با تعادل زندگی کاری و شخصی شان است. با این وجود، این مسئولیت شرکت هاست که محیط کاری را فراهم کنند که بتواند باعث تعادل سالم زندگی کاری و شخصی کارمندان شان شود. در این مقاله به راهکار های مختلفی می پردازیم که شرکت ها می توانند برای پشتیبانی از رفاه کارمندانشان از آن ها استفاده کنند.

ایجاد فرهنگ تعادل زندگی کاری و شخصی

اولین قدم برای فراهم سازی تعادل زندگی کاری و شخصی برای کارمندان ایجاد فرهنگی است که به آن ارزش ببخشد. این بدان معناست که شرکت باید اولویتی برای تعادل زندگی کاری و شخصی قرار دهد و کارمندان باید ببینند که شرکت به رفاه آن ها توجه دارد. این مدیریت باید برای کارمندان مشخص کند که از آن ها انتظار نمی رود فراتر از ساعات کاری معمول کار کنند و مرخصی را تشویق می کند. به طور مثال، مدیران ساعات شخصی را با نفرستادن پیام کاری بعد از ساعات کاری تشویق می کنند.

برنامه ریزی های کاری منعطف

برنامه ریزی های کاری منعطف می تواند به کارمندان کمک کند که بین زندگی شخصی و کاری شان تعادل برقرار کنند. برای مثال، بعضی از کارمندان ممکن است ترجیح دهند که به شکل دور کاری فعالیت کنند تا در زمان رفت و آمد به محل کار صرفه جویی کنند، در حالی که بعضی دیگر از کارمندان ممکن است ترجیح دهند ساعات کاری منعطف داشته باشند تا بتوانند از کودکان خود مراقبت کنند یا به دیگر وظایفشان برسند. شرکت ها می توانند گزینه های مختلفی مانند کار دور کاری، برنامه ساعات کاری منعطف، اشتراک گذاری شغلی و هفته های کاری فشرده را ارائه کنند. چنین برنامه ریزی هایی می تواند به کارمندان کمک کنند تا احساس کنترل بیشتری نسبت به برنامه زمانی کاری شان داشته باشند و استرس شان کاهش پیدا کند که در نتیجه باعث تعادل سازی زندگی شخصی و کاری شان می شود.

تشویق به استراحت و مرخصی

شرکت ها باید کارمندان را تشویق کنند که زمان های استراحت و مرخصی های مشخصی را داشته باشند. برای مثال، کارمندان باید نشویق شوند که زمان ناهار خود را پشت میز کارشان نباشند و طی روز زمان استراحتی را داشته باشند و از سر میز کارشان بلند شوند و راه بروند. به علاوه شرکت ها باید کارمندان را تشویق کنند که از زمان های مرخصی خودشان استفاده کنند و اجازه ندهند روز های مرخصی شان را جمع کنند تا هزینه اش را دریافت کنند. کارمندان برای احیای انرژی شان، استراحت و انجام علایق شخصی به مرخصی نیاز دارند که در نهایت منجر به بازدهی افزایشی و رضایت بیشتر شغلی می شود.

پشتیبانی سلامت روحی و جسمی کارمندان

شرکت ها باید سلامت روحی و جسمی کارمندان خود را حمایت کنند. این بدان معناست که دستیابی به منابعی مانند برنامه کمک هزینه پزشکی، کمک هزینه مشاوره روانشناسی و برنامه های مدیریت استرس را فراهم کنند. هم چنین شرکت ها می توانند عضویت باشگاه یا کلاس های فیتنس به شکل حضوری را برای ارتقای سلامت جسمی کارمندان به آن ها ارائه کنند. با پشتیبانی از سلامت روحی و جسمی کارمندان شرکت ها می توانند به کاهش فرسودگی شغلی و استرس کارمندان کمک کنند که منجر به افزایش رضایت شغلی و بازدهی آن ها خواهد شد.

تشویق به خط قرمز ها

شرکت ها می توانند کارمندان را تشویق کنند که خط قرمز هایی برای جدا کردن کار از زندگی شخصی شان برای خود قرار دهند. برای مثال، کارمندان می توانند تشویق شوند که از بررسی ایمیل ها یا پیام ها خارج از زمان معمول کاری اجتناب کنند. با قرار دادن این محدودیت ها کارمندان می توانند از کار بیش از حد اجتناب کنند و استرس شان را کاهش دهند. به علاوه، شرکت ها می توانند منابعی مانند آموزش مدیریت زمان و اولویت بندی مهارت ها را فراهم کنند که به کارمندان در مدیریت حجم زیاد کارها کمک می کنند.

تشخیص و پاداش به کارمندان

شرکت ها باید کارمندانی را که تعادل زندگی کاری و شخصی دارند بشناسند و به آن ها پاداش دهند. برای مثال، کارمندانی که از مرخصی هایشان استفاده می کنند و از کار بعد از ساعات کاری اجتناب می کنند می توانند در جلسات کاری شرکت شناخته شوند یا به آن ها پاداش داده شود. با تشخیص و پاداش به کارمندان، شرکت ها این پیام را انتقال می دهند که تعادل بین زندگی کاری و شخصی ارزش گذاری و تشویق می شود.

نظارت بر حجم کاری کارمندان

شرکت ها باید به حجم کاری کارمندان نظارت داشته باشند تا مطمئن شوند که کارمندان حجم کاری بیش از حد معمول ندارند. حجم کاری بالا برای کارمندان به احتمال زیادی منجر به فرسودگی شغلی و استرس می شود که نتیجه آن می تواند کاهش بازدهی و رضایت شغلی کارمندان باشد. شرکت ها می توانند با نظارت بر تعداد ساعات کاری که کارمندان کار می کنند و تعداد وظایفی که بر عهده آن ها است حجم کاری را تحت نظر داشته باشند. به علاوه، شرکت ها می توانند منابع اضافی دیگری مانند استخدام کارمندان بیشتر برای مدیریت حجم کاری را فراهم کنند.

نتیجه:

تعادل زندگی کاری و شخصی سالم برای رفاه، بازدهی و رضایت شغلی کارمندان ضروری است. شرکت هایی که تعادل زندگی کاری و شخصی را تشخیص داده، به آن ارزش می دهند و برای ارتقای آن اقداماتی انجام می دهند، می توانند از مزایای این کار بهره ببرند.

منبع: https://blog.eurojobs.com