سه شایستگی که باید درکارفرمای جدید خود به دنبال آن ها باشید

Qualities for Your New Employer

به عنوان کسی که به دنبال کار هستید، احتمالا در مورد آنچه که کارفرماهای جدید در کارمندان خود به دنبالش هستند بسیار متمرکز شده اید که ممکن است زمانی را برای یافتن شایستگی هایی در کارفرماها اختصاص ندهید.

جویندگان کار باید زمانی را برای پیگیری شایستگی های “درست” در کارفرما صرف کنند، زیرا بدون پیدا کردن این شایستگی ها در کارفرمایان، جویندگان کار خود را در شغلی می بینند که برایشان نامطلوب است. نیازی نیست که از کارفرمای خود انتظارات بیهوده داشته باشید یا دیگران را برای اشتباهات آن ها مقصر بدانید درست است؟ بنابراین، کارجو در کارفرماهای جدید خود دقیقا باید به دنبال چه چیزی باشد؟

ارتقای محیط کاری سالم

این موردی است که باید به عنوان یک کارجو دنبال آن باشید، شما می خواهید در محیطی کار کنید که حس راحتی و بازدهی داشته باشید. کارفرما به طور طبیعی یکی از مهترین نقش ها را در تسهیل یک محیط کاری سالم ایفا می کند. مراقب نشانه هایی در مورد اینکه چگونه کارفرمایان در محیط کار با کارمندانشان برخورد می کنند باشید و به راحتی ازچگونگی رفتار کارفرماها برای پیشبرد محیط کاری یادداشت برداری کنید.

فرصتی را برای بررسی محیط کاری تان قرار دهید و ببینید روابط کارفرمای جدید تان با کارمندانش چگونه است. آیا روابط نسبتا پویایی بین آن ها برقرار است یا عدم ارتباط است؟ آیا جو محیط کاری به نظر پذیرا است یا ناراحت کننده؟ اینها تنها تعدادی از سوالاتی است که زمانی که در حال بررسی کارفرمایتان هستید باید از خودتان بپرسید.

خلق فضایی برای پیشرفت حرفه ای

همانطور که جستجوی شغلی خود را پیش می برید، مطمئن شوید که به آینده خود نگاهی می اندازید. زمانی که این موضوع را در مورد پیشرفت شغلی تان در نظر بگیرید، این کار می تواند به طور قطع به هموار کردن مسیر فرد به سمت اهدافش کمک کند. اگر احساس کنید که کارفرمای جدیدتان ظرفیت کمک به شما در ساختن مجموعه مهارت هایتان و پرورش رشد شغلی تان ندارد، سپس باید با احتیاط به جلو قدم بردارید.

بدانید که گرچه شما مستحق هستید که به عنوان دارایی شرکت باشید، هم چنین کارفرمای جدیدتان باید مانند دارایی برای شما باشد. در مورد اینکه چگونه آن ها می توانند به کارمندان برای پیشرفت در شرکت و شغل شان کمک کنند صحبت کنید. اگر کارفرمای جدیدتان سابقه کمک به کارمندانشان در رشد شغلی شان را نداشته است، پس این می تواند یک نشانه بالقوه بد باشد.

سبک مدیریتی

توانایی کارفرما برای مدیریت محیط کار باعث می شود کارمندان او در دستیابی به بهترین اهداف که برای موفقیتشان ضروری است قوی شوند. کارفرمای جدید شما چگونه از یک موقعیت استفاده می کند؟ آیا آن ها به کارمندانشان هویت می بخشند یا کارفرما بیشتر نقش خودکامه دارد؟

آیا کارفرمای جدیدتان برای مدیریت از یک الگو استفاده می کند یا کارهایی را از کارمندانشان انتظار دارد که قادر به انجامشان نیستند؟ این سوالات درک خوبی را از نوع مدیریت کارفرمای جدیدتان برای شما فراهم می کند.

داشتن احساسی در مورد آنکه کارفرمای جدیدتان چطور است می تواند به دفعات چالش برانگیز باشد، اما این کار با کمی تمرین راحتتر می شود. تا زمانی که برای جستجوی این سه شایستگی هوشیار باشید، در کمترین زمان کارفرما (و شرکت) مناسب را خواهید یافت.

منبع : https://jobs.aila.org.au