فرهنگ محیط کاری : 4 اولویت کلیدی در سال 2023

امروزه کارمندان دنیای فناوری به دنبال چیزی فراتر از پرداخت حقوق هستند. در اینجا نشان داده شده است که چطور فرهنگ سازمانی را احیا کنید تا بتوانید افراد با استعداد را جذب کنید و در مجموعه نگه دارید.

به دلیل تعدیل نیروهای گسترده و تغییرات مدیریتی فراوان در هفته های اخیر، بخش فناوری در ابتدای سال ۲۰۲۳ دچار بی نظمی و بی ثباتی شده است. برای بازگردانی و حفظ افراد با استعداد در ماه های پیش رو، شرکت های فناوری باید قبل از آنکه بهترین کارمندان آنها تصمیم به استعفا و ترک کارشان کنند، برای بهبود فرهنگ سازمانی اقداماتی انجام دهند.

شرکت من اخیرا گزارشی از آینده کار در سال ۲۰۲۲ منتشر کرده است که تایید می کند سبک مدیریتی بی پروا و سختگیرانه به سرانجام نخواهد رسید. همه گیری کرونا تغییر ارزش ها را برای کارمندان سرعت بخشید که اکنون خواهان مدیران سطح ارشد هستند تا فرهنگ سازمانی شرکت شان احیا شود و محیط کاری حمایتی و منعطف پذیری ایجاد شود. اکنون زمان آن رسیده است که مدیران فناوری نه تنها موضوعات فرهنگی را درک کنند بلکه بدانند که چطور شرکت شان می تواند این فرهنگ سازمانی را ارتقا و الویت بندی کند.

برای حفظ افراد با استعداد در حوزه فناوری،‌ مدیران باید به فراتر از پرداخت حقوق فکر کنند. دلایل زیادی وجود دارند که کارمندان به دنبال شغل جدید می روند که شامل کمبود انعطاف پذیری کاری، محدودیت فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ارتقای محیط کاری حمایتگر و انعطاف پذیرتر و حتی پاداش های ناکافی و تشخیص آنچه که باید شرکت به آنها پیشنهاد دهد می باشد.

همانطور که فرهنگ سازمانی به طور فزاینده ای عامل تصمیم گیرنده در مذاکرات با کارمندان در مورد ترک کارشان است، در اینجا چندین حوزه برای تمرکز در گفتگو ها با کارمندان آورده شده است:

  • تنوع، برابری و مشارکت

برای کارمندان حیاتی است که احساس کنند در حوزه تمرکز مدیریت و سازمان قرار دارند. برای بهبود تنوع در تمام سطوح کاری، بر روی استخدام و به کارگیری کارجویانی تمرکز کنید که پیش زمینه و سطح تجربه کاری و آموزشی متفاوتی دارند.

مطمئن شوید که فرهنگ سازمانی شرکت شما حامی و تشویق کننده تمام سطوح کاری از تازه کاران تا موقعیت های مدیریتی است و کارمندان از سن، نژاد و جنسیت های متفاوت در شرکت شما می توانند کار کنند.

تعهد سازمانی شرکتتان به تنوع، برابری و مشارکت را با اشتراکگذاری استراتژی ها و اقدامات در حال اجرا با کارمندانتان مانند سیاست های روند های منابع انسانی شرکت ارتقا دهید.

در پرسشنامه های کارجو برای نظارت برکارجو در مورد موضوعات و فیلتر اطلاعات در سیستم های ردیابی کارجو نسبت به موقعیت شغلی غیر مرتبط از سو گیری های ناآگاهانه بپرهیزید.

  • یادگیری و پیشرفت

شرکت هایی که فرصت های یادگیری و مهارت افزایی ندارند در این رقابت از سایرین عقب خواهند افتاد. برای اطمینان ازموفقیت آمیز بودن برنامه های یادگیری و پیشرفت در شرکتتان دسترسی به این فرصت ها را تسهیل ببخشید و مطمئن شوید که کارمندان زمان کافی برای تکمیل دوره های آموزشی خود دارند.

طبق گزارش ما، اگر سازمان ها زمان کافی برای برنامه های آموزشی اختصاص دهند که متناسب با ارزش ها و اهداف شان است، این آموزش می تواند جابه جایی و تعدیل کارمندان را کاهش دهد مشارکت و بازدهی آنها را بهبود بخشد و شکاف های مهارتی موجود را پر کند.

در اینجا چندین نکته دیگر برای موفقیت آمیز بودن برنامه های آموزشی و پیشرفتی آورده شده است:

  • تمرکز بیشتر بر آموزش های مدیریتی
  • تشخیص و پاداش به کارمندانی که برنامه های آموزشی را کامل کرده اند
  • ایجاد کتابخانه ای با سیستم سرپرستی عالی همراه با تنوع کتاب های موجود در آن
  • گزینه کار دورکاری / ترکیبی

دور کاری از یک راه حل موقت به راه حلی همه گیر برای محیط های کاری طولانی مدت تبدیل شده است. در نظر داشته باشید که به کارمندانتان فرصت های دائمی برنامه های زمانی و محل کار منعطف پیشنهاد دهید که می تواند شامل گزینه کار به شکل دور کاری باشد. این کار قدرتی است که سازمان شما را قوی تر می کند و به کارمندان در بازدهی، رفاه و تعادل زندگی شخصی و کاری شان کمک خواهد کرد.

گزارش ما نشان می دهد که برنامه های زمانی منطعف برای کارمندان در تعادل زندگی شخصی و حرفه ای شان کمک کننده خواهد بود. اگر کارمندان زمانی را برای مدیریت مسئولیت هایشان در داخل و خارج محیط کار داشته باشند، احساس سرزندگی دارند که منجر به حس بیشتر میزان بازدهی آنها خواهد شد و به احتمال بیشتر باعث کارایی و شایستگی بیشترشان نیز می شود.

  • تعامل قوی

در شرکتی با فرهنگ سازمانی سالم، کارمندان و کارفرمایان برای شروع تعامل خود را توانمند می بینند. در اینجا چندین روش آسان برای شروع یک تعامل آورده شده است:

  • برنامه های منظم برای جلسات تیمی و بحث در مورد فرهنگ، ارزش ها و اقدامات شرکت
  • استفاده از فرهنگ بحث های نفر به نفر بین کارمندان و مدیران
  • پیشنهاد نظرسنجی های ناشناس و منظم برای جمع آوری بازخورد کارمندان

با ادامه این روش ها، تعامل با کارمندان و ارزیابی مستمر اقدامات فرهنگی شرکت، شما می توانید مطمئن شوید که فرهنگ شرکتتان دربرگیرنده تقاضاهای امروزه افراد با استعداد است.

 

منبع : https://enterprisersproject.com