چگونه رزومه خود را مورد توجه کارفرمایان قرار دهیم

How To Make Your Resume

من مطمئن هستم که قبلا به شما گفته ام در زمانی که برای موقعیت های شغلی – به خصوص برای آگهی های شغلی آنلاین –  رزومه سفارشی شده خود را بفرستید. صدها کارجو برای شغل هایی که در صفحات شغلی آگهی شده اند رزومه می فرستند و کارفرمایان باید در حذف نمودن کارجویانی که واجد شرایط نیستند یا حداقل کسانی که به نظر می رسد واجد شرایط نیستند بسیار هوشمندانه عمل کنند، چرا که همه آنچه که باید یا نباید ( در بیشتر موارد) در رزومه افراد است. بنابراین من می خواهم چند راهکار به شما پیشنهاد کنم که بتوانید برای هدف قرار دادن دقیق موقعیت های شغلی بر اساس آگهی های شغلی، در رزومه تان تغییرات کلیدی را اعمال کنید.

جستجو برای کلمات کلیدی

در یک آگهی شغلی، کلمات کلیدی را که مرتبط با آن موقعیت شغلی است پیدا کنید و سپس آن کلمات کلیدی را در رزومه تان به کار ببرید. برای مثال، کلمات کلیدی در یک رزومه شغل خدمات مشتری ممکن است شامل مدیریت ارتباطات کاربری، حفظ مشتری، مدیریت مشتری، روند سفارش گیری، ساده سازی روند، مدیریت ارتباطات یا معیار های خدمات باشد.

استفاده از مهارت های مور نیاز

بیشتر توصیفات آگهی های شغلی شامل مهارت ها یا شرایط مورد نیاز هستند. مطمئن شوید که توانایی های خود را که فراتر از این مهارت های مورد نیاز هستند در رزومه خود مورد خطاب قرار دهید. برای مثال، اگر یکی از الزامات موقعیت  شغلی مورد نظر ارائه خدمات است، فقط در رزومه خود عبارت ” مسئولیت پذیر در ارئه خدمات ” را ننویسید. به کارفرما با گفتن عبارتی شبیه ” بازسازی اقدامات ارائه خدمات، بهبود زمان حوزه کاری کارمندان تا 35 درصد و افزایش محدوده رضایت مشتری تا 92 درصد”، نشان دهید که چگونه به شکل موفقیت آمیزی این خدمات را می توانید ارائه کنید.

استفاده از تحصیلات و مدارک تحصیلی

آیا برای یک موقعیت شغلی ارائه یک مدرک تحصیلی لازم است؟ پس مطمئن شوید که این اطلاعات را در کانون توجه رزومه تان قرار داده اید. به خصوص اگر این مدرک تحصیلی را اخیرا بدست آورده اید. اگر مدرک MBM دارید _ و این مدرک برای این موقعیت شغلی لازم است – یک روش عالی برای نمایش دادن آن، قرار دادن عنوان مدرک تحصیلی در کنار اسم خود در بالای رزومه تان است.

خطاب همیشگی به اطلاعات مورد در خواست

اگر در آگهی شغلی مورد نظر، در خواست شده است که شما الزامات حقوق را عنوان کنید، مطمئن شوید که این اطلاعات را در معرفی نامه رزومه تان قرار داده اید. به علاوه، اگر در آگهی های شغلی اطلاعات اضافی دیگری مانند ساعات در دسترس بودن، نمونه کاری و غیره درخواست شده است، مطمئن شوید همیشه آنچه را که کارفرمایان درخواست می کنند ارائه کنید، البته نه تا جایی که خود را برای در نظر گرفته شدن محروم کنید.

منبع: https://www.hcareers.com