راهکارهایی برای ایجاد مهارت های ارتباطی در محیط کار

در این مقاله چندین راهکار مهم برای مهارت های ارتباطی و چگونگی ارتقای این مهارت ها برای گرفتن شغل را یاد می گیرید.

مهارت های ارتباطی موثر می تواند به شما در پیدا کردن شغل دلخواهتان کمک کننده باشد. هم چنین می توانند به شما در انجام شغل تان یاری کنند. اگر شما در حال صحبت با یک مشتری پای تلفن هستید و شغل شما خدمات به مشتریان است یا جلسات گسترده شرکت را هدایت می کنید، داشتن مهارت های ارتباطی قوی می تواند شما را در کار خود پیشتاز کند. در اینجا چندین مهارت مهم ارتباطی آورده شده است و چگونه این مهارت ها در یک محیط حرفه ای مهم هستند و هم چنین راهکارهایی برای کمک به شما برای ارتقای مهارت هایتان و داشتن چشم انداز بهتر از حرفه تان گفته شده است.

مهارت های ارتباطی ضروری که می تواند به شما در گرفتن یک شغل کمک کند

 مهارت هایی که می تواند به شما به عنوان یک ارتباط گیرنده درجه یک کمک کند شامل:

صحبت کردن

توانایی صحبت و ارائه ایده هایتان یکی از مهم ترین مهارت های ارتباطی است که باید داشته باشید. چه بخواهید مسئولیت هایی را توصیف کنید که به عنوان بخشی از یک برنامه استخدامی جدید است یا بخواهید محصولی را به یک خریدار مشتاق بفروشید، ارائه افکارتان به شیوه ای واضح و قابل فهم ضروری است. همانطور که مهارت های ارتباط شفاهی خود را افزایش می دهید، ممکن است یاد بگیرید که چگونه احساسات و ایده های پیچیده را منتقل کنید یا پاسخ احساسی خاصی را از شنوندگان برانگیزید. تا جایی که با توجه به نقش تان ایده های خوبی داشته باشید، ارتباط شفاهی به شما کمک خواهد کرد تا با جمع حمایت ها از طرف همکاران، سورپروایزرها و مشتریان بتوانید ایده هایتان را به واقعیت تبدیل کنید.

نوشتن

مانند صحبت کردن، نوشتن یکی دیگر از مهارت های ارتباطی مهم است. در حالی که بعضی شرایط نیازمند این است که شما ایده های خود را به شکل شفاهی بیان کنید، هم چنین ممکن است مجبور باشید برای مخاطبان مختلف، ایده هایتان را به شکل نوشتاری نیز منتقل کنید. چندین نوع شکل ارتباطی نوشتاری که ممکن است از آنها استفاده کنید شامل نوشتن ایمیل برای شرکای کاری بالقوه، ارائه یافته های یک تحقیق روی کاغذ یا ارتقای یک محصول جدید با استفاده از نسخه کپی بازاری آن. شما می توانید با ایجاد یک نمایه در سایت کریر بیلدر مهارت نوشتاری خود را به راحتی تمرین کنید و بنابراین کارفرمایان می توانند شما را با توجه به مهارت دقیق توصیف شده پیدا کنند.

شنیدن فعال

در حالی که اغلب ارتباط برقرار کردن به معنی ارائه افکار شماست، این موضوع هم مهم است که قادر باشید گوش دهید و همانطور که مخاطب تان در حال صحبت است در مکالمه او شرکت کنید. درک روند شنیدن فعال به این معناست که شما می توانید با هر یک از جملات مخاطب دیگر درگیر شوید و از عکس العمل های آنها برای تاثیر گذاری ارتباط برقرار کردن خودتان استفاده کنید. در این روش، می توانید یک تعامل موثر و همکاری گونه ایجاد کنید.

چندین روش برای تمرکز بر شنیدن فعال شامل توجه به زبان بدن و عبارت های مخاطب، کاهش وقفه در مکالمه، پرسیدن سوالاتی برای شفاف سازی، یا تکرار دوباره کلمات کلیدی گوینده است. تمرین شنیدن فعال در هر تعامل می تواند به شما کمک کند که شنونده تاثیرگذارتری باشید که می تواند بعد از درک هدف و ایده های شنونده مکالمه را تمام کند. این درک می تواند به اندازه خلق ارتباطات معنادار با همکاران یا متتریان سودمند باشد.

مذاکره

هنگام کار، ممکن است ارتباط موثر شامل مهارت های مذاکره باشد. این موضوع به خصوص زمانی درست است که شما و مخاطبتان در مکالمه بخواهید موارد مخالف را بیان کنید. مهارت مذاکره نیازمند این است که شما به نیازهای مخاطب خود گوش دهید، به شکل موثری عقاید خود را منتقل کنید، جاهایی که این نیازها نقطه اشتراک یا اختلاف دارند مشخص کنید و راه حل هایی تعبیه کنید که سود هر دو طرف را به حداکثر برسانند. شما نیاز دارید متقاعد کننده باشید اما زمانی که در حال انتقال ایده های خودتان هستید مغرور نشوید و به عقاید دیگران احترام بگذارید. بعضی از موقعیت ها هستند که شما ممکن است نیاز داشته باشید مذاکره کنید، مانند زمانی که می خواهید مکالمه فروش با یک مشتری را تمام کنید یا از سوپروایز خود درخواست ارتقا داشته باشید.

راهکارهایی برای بهبود مهارت های ارتباطی

در اینجا روش هایی آورده شده است که می توانید مهارت های خود را ارتقا دهید:

مهارت های ارتباطی خود را تمرین کنید

یکی از مهمترین نکاتی که می توانید به وسیله آن مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشید، تمرین ارتباط برقرار کردن تا جای ممکن است. شما می توانید برای تکمیل وظایف ارتباطی نوشتاری یا شفاهی مثل نوشتن ایمیل، ارائه گزارشات یا هدایت یک جلسه داوطلب شوید. همانطور که این کار را انجام می دهید، نه تنها در هر موقعیت ارتباطی احساس راحتی بیشتری خواهید کرد، بلکه هم چنین فرصتی را بدست می آورید که با بازتاب مهارت های و شنیداری و ارائه خود، فرصت هایی را برای بهبود تعیین کنید.

برای به حداکثر رساندن فرصت تمرین، می توانید برنامه های آموزشی نرم افزاری برای ارتباط برقرار کردن را استفاده کنید. شرکت هایی مثل شرکت بین المللی تست مستر می تواند به شما در ارتقای مهارت های ارتباطی تان کمک کند و مهارت های شما در در موقعیت های مختلف را مورد آزمایش قرار دهد. اگر شما در یک موقعیت تجاری ترجیح می دهید برای یک ارتباط غیر موثر ریسک نکنید، با شرکتهایی مثل تست مستر تمرین کنید که موقعیت های تمرینی کم ریسکی را برای شما فراهم می کند که بتوانید مهار های خود را بهبود ببخشید.

آرامش خود را حفظ کنید

ارتقای راهکار هایی برای به حداکثر رساندن احساس راحتی شما در یک موقعیت ارتباطی می تواند به شما کمک کند که بیشتر از آنکه بخواهید عصبی شوید بر روی محتوای ارتباط خود متمرکز شوید. تمرین کردن تا جایی ممکن می تواند به شما کمک کند که آرامش خود را حفظ کنید اما هم چنین می تواند کمک کند که از دیگر تکنیک ها و راهکارهای آرامش سازی مثل نفس عمیق یا تصویر سازی خود در موقیعت ارتباطی به شکل موفق کمک کند. در حالی که حذف تمامی مواردی که باعث برهم خوردن آرامش شما می شود غیر ممکن است، می توانید روشی را پیدا کنید که عوامل حواس پرتی را به حداقل برساند و به جای آن بر ارتباط برقرا رکردن خودتان متمرکز شوید.

قبل از آنکه بخوانید یا بنویسید برنامه ریزی کنید

چه بخواهید بنویسید و چه صحبت کنید، قبل از شروع خوب است در مورد محتوا و چهارچوب بندی خودتان برنامه ریزی کنید. در حالی که داشتن ابتکار می تواند یک مهارت مفید باشد و اغلب در شرایط غیر قابل پیش بینی ضروری است. ممکن است بخواهید تا جای ممکن قبل از شروع ارتباط محتوای خود را کنترل کنید. می توانید یک متن سخنرانی بنویسید و با تمرین آن برنامه ریزی برایش انجام دهید که کجا توقف یا وقفه داشته باشید. شما می توانید قبل از ارسال ایمیل، یک طرحواره کلی برای آن بنویسید و مطمئن شوید همه آنچه که نیاز دارید در ایمیل نوشته شده است. این کار می تواند باعث شود که در هنگام ارتباط برقرار کردن احساس راحتی و آمادگی بیشتری داشته باشید.

اکنون شما چندین نکته مهم در مهارت های ارتباطی را یاد گرفته اید و می دانید که چگونه این مهارت ها را بهبود ببخشید، می توانید جستجوی شغل را از سایت کریکر بیلدر شروع کنید. همانطور که شایستگی های خود را به یک کارفرمای بالقوه نشان می دهید، این نکات ارتابطی را نیز مد نظر داشته باشید.

منبع : www.careerbuilder.com